قسمت آرشیو دانلود برای همه آموزش ها، برنامه و سایر فایل هایی که شما نیاز دارید، ‌وجود دارد.


PHAK - Chapter 01

اندازه فایل ها: 1.65 MB
PHAK - Chapter 02

اندازه فایل ها: 5.86 MB
PHAK - Chapter 03

اندازه فایل ها: 2.24 MB
PHAK - Cover-Preface

اندازه فایل ها: 937 kB
civil_aviation_law_en

اندازه فایل ها: 2.53 MB